Büyük rüyalar/Büyük kaçışlar: Balık’ta Jüpiter Neptün Kavuşumu – 12 Nisan 2022

Neptün özlemleri, hayalleri, benliksizliği, tüm evrenin içinde eriyip bir olmayı temsil ediyorsa Jüpiter de inancı, deneyimi, vizyonu ve büyütüp şişirmeyi gösterir.

Bu iki ‘büyüğün’ on iki/on üç senede bir biraraya gelmeleri içinde bulundukları burcun niteliğine göre bizleri büyük rüyalarla büyük kaçışlar ekseninde salınıma iter. Sonsuz sınırsız hayaller mi, hiçleştirip kurban eden deneyimler mi?

Balık’ta iki büyük oyuncu da kendi evinde, rahat alanındadır. Balık’ın doğası gereği evrensel birlik, merhamet, şefkat ve empati hisleri Jüpiter ve Neptün’ün burada birleşmesiyle etkisi yeni nesillere yayılacak ‘bir olma’, ‘bağlantıyı hissetme’, ‘ortak düşleme’ zeminini hazırlanır. Burada acıyı birlikte hissetme, paylaşmayla beraber büyük fedakarlıklara gebe, yüksek bir inanç ve maneviyat da söz konusudur.

Bundan bir önceki Jüpiter Neptün kavuşumu 2009’da Kova burcunda olmasına rağmen, şimdiki gibi Balık burcunda en son ta 1856’da biraraya gelmiştir. O sene Kırım savaşı bitmiş, Paris Antlaşması imzalanmış, Nikola Tesla ve Sigmund Freud doğmuştur. Bu bize aynı coğrafyada devam eden savaşa dair ilginç bir eşzamanlılığı gösterebilir. Aynı şekilde bu sene, özellikle bu sıralarda doğan çocukların sınırları ve hatta bilinen gerçekleri aşan anlayış geliştireceklerini de.

Bu senenin en kutlu gökyüzü olayı Balık’taki Jüpiter Neptün kavuşumunu kendimiz için nasıl kullanabiliriz?

Büyük hayal ederek, hayallerimize kendimizin ötesindekileri de dahil ederek, okyanusun karşı kıyısında atılan bir taşın etkisinin bize de halkalarının ulaştığını görerek ve bu ‘birbirimizden ayrı olmadığımız’ gerçeğiyle yeni bir anlayış ve deneyim geliştirerek.

Yanısıra hayallerle birlikte gelen kaçışları, aldanmaları, ilahi bir inanç veya özlem kisvesi altındaki kibirlenmeleri, Tanrı’yı oynama risklerini de unutmamalı.

Bu iki büyük gezegen değişken nitelikli su elementi Balık’ta ‘birliği’ taşıyorsa, hayatımıza sözlük anlamında veya metaforik olarak suyla gelen dalgalara, onların taşıdıklarına, hayatımızda büyütüp yücelttiklerine, keza harcayıp götürdüklerine de bakabiliriz.

23 derece Balık’ta kavuşan Jüpiter ve Neptün’ün Sabian sembolüne de bakalım.

KÜÇÜCÜK ADA DEVASA OKYANUSUN ORTASINDA GÖRÜNMÜYOR, AMA ÜSTÜNDE MUTLULUKLA YAŞAYANLAR KENDİLERİNE AİT BİR DÜNYA YARATMIŞLAR

‘Küçücük Ada’ ‘Devasa Okyanus’un içinde minnak bir bölgeyi ifade eder. Birlikte yaşayan küçük bir insan grubunu gösterir. Sanki bu kopuk kalmış alanda kendi mutluluklarını yaratmışlar, hayatlarını birlikte şekillendirmişlerdir, ama bu ‘Küçücük Bir Ada’ olduğundan toplumla iyi ilişkiler yürütmek ve uzlaşmak elzemdir

İnsanlarla anlaşmayı öğrenmek gerekir. Halbuki ironik bir şekilde bazen birlikte yaşamayı başarabilmenin tek yolu anlaşmış olmak için uzlaşmaktır. Burada herkesin sınırını düşünmeyi gerektiren bir mesele vardır. Bazen sınırlar öyle aşılır ki mahremiyet kalmaz. Ya da tam tersi birini dışarıda bırakmak ayrılıklara, sınırların bölünmesine sebep olabilir. ‘Ada’ olmanın olumlu yanı sınırlarla ilgili net olmak ve kendi alanımıza doğru genişleyebilmemizdir. İster aile, ister iş, ister arkadaşlarımız olsun. Mesele uyumlanmak, diğerlerini düşünmek ve varolan enerjileri tüm bunlara değecek bir şey yaratmak için kullanmakla ilgilidir. Fakat çok fazla insan dipdibe yaşadığında kendimizi çok kalabalık bir ana caddede yaşıyor gibi hissedebiliriz. Her gelip geçenin uğraması eğlenceli de olabilir, çok fazla zaman, alan ve mahremiyet kaybıyla feragate de sürükleyebilir. Hayatımızda sürekli aynı insanlar mı dönüp dolaşıp önümüze geliyor? Alanımızı kimlerle paylaşırken kendimizi rahat hissediyoruz? Herkesten kopuk adamızı kiminle paylaşmak istiyoruz? Yanımıza sadece birkaç şey alabilseydik neleri almayı seçiyoruz?

The Sabian Oracle, Lynda Hill

Jüpiter Neptün kavuşumu bizim evimize iki yumurtadan çıkan iki kumru yavrusu getirdi. Camın önünde yerleştikleri sepet şimdilik onların kendi habitatlarını yarattıkları adaysa, çevrelerindeki bizler ve diğerleri de o devasa okyanusun parçasıyız. Okyanusumuzu da adamızı da paylaşmaktan mutlu, yeni yavrulardan umutluyuz.

Hepimizin yolu büyük rüyalara açık, sezgileri büyük kaçışların ayırdında olsun.