Sağlıkla Birleşme: Balık’ta Dolunay – 2 Eylül 2020

Başak döneminin ilk on gününü geçirdiysek hayatımızda hale yola koymamız gerekenlere artık yavaştan el atmışız demektir. Attık mı?

Hatırlayalım;

Başak arketipi ayıklamak, düzenlemek, düzeni işletmek ve bunun için çalışarak aksayan yerleri mükemmelleştirmek üzere kendini ifade eder. Varlık sebebi verimli ve faydalı olmaktan geçer. O zaman bizler de hayatımızın (haritamızın) Başak yönetimindeki alanında detaylara odaklandığımız, ince eleyip sık dokuduğumuz, parçalara ayırdığımız, bazılarını kutulayıp kaldırdığımız, bazılarını (işe yaramayanları) çıkarıp attığımız bir zamanda olabiliriz.

Oh yahu, bir temizlik, bir sağlık! İçimizdeki çalışkan karıncayı çalıştırıyor muyuz?

Yarın, 2 Eylül Çarşamba sabah 08.21’de Balık’ta tam haline ulaşan Dolunay ise şimdi bu mükemmelleştirme odaklı tasnif mekanizmasının duygusal anlamda şeyleri olduğu gibi alıp kendimize katarak, teslim olarak, birleştirerek, kabullenerek ideal mükemmelliğe götürmesine çağırıyor. İkisi de sağlık ve şifa eksenli çalışan bu karşıt kutuplar olan Başak-Balık’ın içimizde yarattığı gerginliği hem fiziksel dünyanın gerçekleri (belki bedenimizde, sağlığımızda, meşguliyet ve rutinlerimizde) hem de manevi tarafımızın ihtiyaçlarıyla (hayallerimiz, kaçışlarımız, kurtarılma beklentimiz, kurban olma dinamiğimiz, bırakamadıklarımızla) hissedebiliriz. Mesele tam da bu. Fiziksel bedenin sağlığı için çalışır, dünyevi gerçeklerin mükemmelliği için çabalarken duygusal ihtiyaçlarımızın hassasiyetini, şefkat ve birlikten gelen şifalanmayı, hem bedensel hem ruhsal sağlığı bütünleyecek karşıtlığı görüp ikisini entegre etmek.

Her Dolunay duygusal bir tamamlanma, farkındalıkla gelen tamam mı devam mı deme zamanıysa, bu dönemin temasını bırakışlar, kabullenişler, teslimiyetler içinden çizebiliriz. Bazı şeyler için çabalarız çabalarız düzeltemeyiz, ama en azından elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduğumuzu bilebiliriz. İçimizdeki Başak’a böyle sahip çıkabiliriz. Şu an bulunduğumuz noktada bir makine gibi çalışan örüntüden çıkıp değiştiremeyecek, düzeltemeyeceklerimizin kabulüyle varolana teslim olabiliriz. Burada aman dikkat: Kastettiğim memnun olmadığımız bir şeyi kabul edip kendimizi kurban etmek değil. Belki değişmeyeceğini kabul edip bırakmak, vazgeçmek, ya da bizim için zararı yoksa olduğu haliyle mükemmelliğini, eşsizliğini kabul etmek.

Büyük uyandırıcı Uranüs eşsiz vurgusunu hem sıradışı pratikler geliştirme hem de duygusal uyanışlar getirme şeklinde bizlere vererek ilham flaşlarını çakabilir. 2026 senesine kadar maddiyata, değerlere, çevreye ve güzelliğe bakış açımızı değiştirmek üzere sarsıp silkeleyecek Boğa’daki Uranüs, Başak-Balık karşıtlığının sağlık-hastalık, ayırma-birleştirme, fayda-şifa karşıtlığını olumlu anlamda yeni ve farklı bir düzleme taşıyabilir.

Dolunay’da başka ne temalar var?

Ailevi ilişkilerimizin, sevme ve değer biçme şekillerimizin zorlandığı, yapılanmaya baskılandığı dinamikleri hissedebilir, öfkemizi yansıtacak yer arayabiliriz. Fayda-şifa dinamiğini hatırlayalım. Öfkeyi baskılayıp tutmak sağlıklı değil, ama ortalığa saçıp yakıp yıkmak da sonuç getirici değil. İşlemeyen dinamiklerde isteklerimizin sorumluluğunu almayı, içimizde yarattığı öfkeyi ifade etmeyi seçerek yaşadığımız sevgisizlik, değersizlik yansımalarını olumlamaya çalışabiliriz. Mars önümüzdeki hafta retroya girmeden kullanmakta fayda var. İsteklerimizi ifade edebilmek 10 Eylül’den Kasım ortasına kadar oldukça zor hale gelecek.

Sabianlar ne demişler bakalım.

Aydınlanma arayan insanlar

Bu sembol, manevi olarak kendini gerçekleştirme geleneğini ortaya koyan ya da insanın ölümsüzlüğünü havarilere atfedilen bir mirasla yansıtan bir ifade taşır. Kutsal ruh başlı başına bir matristir; bu da, insanın kendi suretinde yarattıklarını tüm insanlığın faydasına katkıda bulunacağı saf bir hareket ve ifadeyle, şaşmaz bir şekilde sürdürmesine bağlıdır. İnsanın deneyimlemesi gereken özünün ortaya çıkması, kendi olmak için kendini adaması gereken potansiyellerle mümkündür. Anahtar sözcük ADAMAK’tır. Olumlu anlamda mutlak gerçeklikle etkin bir hizalanmaya girerek büyük başarı elde etmektir. Olumsuz olaraksa bariz ikiyüzlülüktür.

The Sabian Symbols in Astrology, Dr.Marc Edmund Jones

Balık’taki Dolunay’ın hepimize bedenimiz, ruhumuz, ilişkilerimiz, ailemiz, görevlerimiz, isteklerimiz, ülkemiz ve dünyamızla ilgili sağlık ve şifa ekseninde farkındalıklar getirmesini, bunun için kendimizden başlayarak yapabileceklerimizi farkettirmesini diliyorum.

Her şeyin başı sağlık!

Şu anda 3 derece Balık’ta ufkun üstüne çıkmaya hazırlanan Ay