Ay Düğümleri İkizler – Yay Aksında (5 Mayıs 2020 – 18 Ocak 2022)

Dikkat, kontrol, sınırlar, baskılar ekseninde yaşamak durumunda kaldığımız şu dönemde yavaş yavaş dışarıya dönüyor, harekete geçiyoruz. Özlemlerimiz hakikat arayışında, haklı olma ihtiyacında, sezgisel harekette, uzak diyarlarda, yabancılarla temasta, tutunduğumuz inançlar ekseninde. Halbuki gelişim yönümüz tam ters eksende. Oraya geleceğiz.

Bunların sebebini ilişkilerimizin karmik yönelimlerini ifade eden Ay Düğümleri’nin 5 Mayıs 2020 itibarıyla Yengeç Oğlak aksından çıkarak İkizler Yay karşıtlığına geçmesine bağlayabiliriz. Geçtiğimiz bir buçuk sene boyunca kendi hayatımızda ve kollektifte yeralan kötücül, katı, hiyerarşik ataerkil yapıları geride bırakıp kendimizi şefkatli, besleyici, dişil bir tavırla eve, aileye, köklere yönelterek geliştirmeye çalıştık. Gökler bir buçuk senedir tutulmalarla bu karşıtlıkları gündemimize getirirken sene başında dünyada patlak veren salgınla hepimiz mecburen işi (Oğlak) ev ve ailelerimize (Yengeç) taşıdık. İşimiz evimiz, ailemiz, iyi beslenip kendimize iyi bakmamız haline geldi (Oğlak’tan Yengeç’e olumlu geçiş). Bu belki de bizim unuttuğumuz kökenimizi bulmamız, sağlamlamamız, dış dünyadan ziyade iç dünyayı hayatımıza entegre etmemiz için bir fırsattı.

Şimdi yavaş yavaş dünyaya yeniden dönmenin eşiğine girerken odak anaerkil-ataerkil yapılar, iç dünya-dış dünya ekseninden bilgi-inanç, mahalle-uzaklar, eğitim-öğrenim, öğrenci-öğretmen aksına geçiyor.

Ay Düğümleri’nin ne olduğunu yeniden hatırlayalım mı?

Ay Düğümleri

Güneş, Ay ve Dünya’nın yörüngelerinin kesiştiği noktalara astrolojide Ay Düğümleri denir. Bu noktalarda herhangi bir gezegen ya da cisim yoktur, sadece referans noktalarıdır. Bir tanesi (Kuzey Ay Düğümü – KAD) kuzey kutbuna, diğeri güney kutbuna (Güney Ay Düğümü – GAD) yakındır. İkisi yüz seksen derecelik karşıt açı içerir ve iki karşıt burçtan oluşur. İkizler – Yay, Yengeç – Oğlak gibi.

GAD geçmişten getirdiğimiz, içine doğduğumuz karmik bilgiyi, KAD ise bu hayatta öğreneceğimiz diğer yönü, bilmediğimiz tarafı temsil eder. İlişkilerimizin karmasında bu iki nokta önemlidir çünkü bizim bu dünyadaki en önemli işimiz Güneş’imiz ve Ay’ımız arasındaki dengeyi bulmaktır. Ay Düğümleri de hem Güneş hem Ay kalitelerini yansıtır.

Ay Düğümleri her zaman geri harekettedir. Bu yüzden buradaki temalar hep içsel olarak değerlendirilir. Aynı geriye giden (retrodaki) gezegenlerin getirdikleri gibi.

KAD iyicil, GAD kötücül diye geçer. Bunun sebebi bireysel hayat yolculuğunda gelişmemiz için cesaret etmemiz gereken tarafın KAD, bildiğimiz ve artık daha fazla bize hizmet etmeyecek tarafın GAD olmasıdır. Ama burada hep bir gelgit içinde salınım yer alacaktır. Geçmişi tamamen bırakmak söz konusu değil, aksine, ikisini dengelemek sağlıklısı denebilir. Geçmişimiz olmadan, şimdi, geleceğe adım atmaya cesaret edemeyiz. Arada geçmişe dönüp yakıtımızı doldurabilir (GAD temalarını gerçekleştirmek) ve yeniden yeniye doğru hareket için cesareti toplayabiliriz (KAD yönüne gitmek). Doğum haritamızdaki GAD ve KAD noktalarının bulunduğu burçlar, içinde yer aldıkları evler ilişkilerimizin karması, aşina olduğumuz ve bilmeyip geliştireceğimiz yön konusunda bize bilgi verebilir.

Ay Düğümleri 19 ayda bir burç değiştirir, 19 senede bir aynı burca gelirler. Bu anlamda 19 senelik karmik döngüleri temsil ederler. Güneş ve Ay Tutulmaları da Ay Düğümleri’yle kesişen Yeniay ve Dolunay’larda gerçekleşir.

Ay Düğümleri burç değiştirdiği zaman genelde ‘başımıza gelenler’ GAD yönünden, yani sorunlu, geride bırakmamız, elememiz gereken taraftan oluşuyor.

İşte yazının başında hakikat arayışı, sezgisellik, uzak diyarlar, yabancılar, inançlar özlemimiz dememin sebebi bu çünkü bu yöne (geçmişten taşınan tarafa), GAD Yay’a çekilmemiz söz konusu olabilir.

Halbuki gelişim yönü nedir? KAD İkizler.

Sağlıklı merak geliştirmek, farklı bakış açılarına açık olmak, soru sormak ve cevapları dinlemek, mantık yürütmek, bilgiyi teyit etmek.

KAD İkizler’de, GAD Yay’da (5 Mayıs 2020 – 18 Ocak 2022)

Yay tutunduğumuz inançlar, edindiğimiz hayat tecrübeleri ile ilgilidir. Buradan bakarak şeylerin üstüne anlam yükleriz, bütünsel yaklaşırız. Haklılık (hak hukuk) ve mutlak gerçek arayışı hüküm sürer.

Şu anda bildiğimiz ya da artık bildiğimizi sandığımız dünya değişiyor. Yaşayarak (Yay) öğreneceğimiz (İkizler) bu yeni dünyaya taze gözlerle bakmak, onu yeni düzen doğrultusunda sorgulamak, öğrenmek, edindiğimiz bilgilerle mantık yürütmek, rasyonel zekayı kullanarak hareket etmek gelişim yönü olacak. KAD İkizler bu.

Kaçınmamız gerekenler teyit etmeden gireceğimiz varsayımlar, körü körüne tutunduğumuz inançlar, haklılığı ve tek hakikati elimizde tuttuğumuz konusunda ısrarlar, başka fikirlere göstereceğimiz dirençler olacak. GAD Yay bu.

Denizaşırı seyahatlerdense (Yay) kısa mesafeli yolculuklar (İkizler), yüksek öğrenimdense (Yay) temel eğitimler (İkizler), yabancılarla irtibattansa (Yay) mahallemizde diyaloglar (İkizler) olumlu çalışacak. Ama bu iki karşıtlık kendini önümüzdeki bir buçuk senenin tutulmalarında illa ki ifade edecek. Kendimizi yeni bir döneminin eğitim ve öğretiminde, öğrencilik ve öğretmenliğinde, teori ve inancında, kısa ve uzun mesafeli yollarında nerelerde görüyoruz, nasıl yeniye taşıyoruz, bunlara bakacağız.

19 sene önce

Bu senenin temaları daha önce 2001 senesi ortasından 2003 senesi başına kadar gerçekleşmişti. O zaman hayatımızda neler oluyordu, ne gibi başlangıç bitiş temaları gerçekleşiyordu, hayatımızda hangi hayat prensiplerini geride bırakıyor, hangi yeni bilgileri hayatımıza katıyorduk, bunları düşünebiliriz.

Bizler ondokuz sene önceki biz değiliz, o yaşanmışlıkla gelen hayat tecrübelerini kendimize kattık, ama temalar dokular o zamana dair. Şimdiki biz olarak o zamanın benzerliklerini nasıl yenileyecek ya da tekrarlardan kendimize nasıl yeni edinimler çıkaracağız?

Sormak ya da sormamak. İşte belki de meselemiz bu.

IkizlerYay