Kova’da Dolunay – 15 Ağustos 2019

Cesaretli, keyifli, iyimser ve kendimizi göstermeye açık bir dönemdeyiz. Gökyüzünde ateş elementi yüksek. İçiçe konumlanmış Güneş ve Venüs ikilisi benliğimizi ortaya koyuşumuzu sevgi, yaratıcılık, değerler ve para üstünden destekliyor. Mars bu ikilinin önünde kişisel sahnemiz için yaratıcı mücadele katkısı sunuyor. Yay’daki Jüpiter Aslan’daki bu ateşli gezegen yığılımına merkezi daha da büyütüp genişleten bir vizyon katıyor. Bütün bir sene boyunca hep sorumluluklar, yapılacaklar, görevler, kalıplar ve dönüştürülmesi gereken yapıların ağırlığı, karanlığı, soğukluğu, sıkıcılığı karşısında bu ateş elementi bize hayat enerjisi verip de umutlu olmaya çağırmıyorsa daha ne zaman?

Çünkü geri hareketteki Satürn, Plüton ve Güney Ay Düğümü dış dünyada olmasa da içsel olarak hala bu çalışmalara dahil değerlendirmelerimiz için arka planda görev başında. Biz ne yapıyoruz? Artık Jüpiter de ileri hareketine geçtiğine göre iyimser bir vizyonla ileri bakıp bütün o içsel, eleyici, dönüştürücü çalışmaların gerçeğe döneceği, adım atılacağı, yola çıkılacağı imgeleri önümüze koyuyor, görselliyoruz. Görselleyelim.

Toprak elementinin ciddiyet ve sınırlarına, hareket sağlayıp kaynak veren ateş elementinin meydan okuması karamsarlıktan iyimserliğe geçiş için bir adım olabilir. Aynı şekilde Aslan’daki Merkür kendi oyunumuzun iletişimini devreye sokabilir. Bu, her neyi göstermek istiyorsak bunu sergilemek için olumlu olabilir, kelimeler ağzımızdan dramatik şekilde dökülebilir. Öte yandan sadece kendi oyunumuzda ve sahnemizde ısrar ve dramayı da tetikleyebilir. Boğa’daki Uranüs de Merkür’e meydan okuyor. Israr ettiğimiz bu oyuncu iletişimi artık başka bir değer, güzellik ve sahip çıkma üstünden ifade etmemiz, sıradışılık getirmemiz, bu oyunu bozup bir yenisini sahnelemenin dilini, yolunu, köprüsünü bulmamız için.

İşte bütün bu ateşli ve topraklı gökyüzüne Kova’daki Dolunay hava elementiyle biraz nefes aldırıyor; düşünceye, düşünmemize, sadece eylem, sahne, yapılacaklar ve meliler malılardan ibaret gibi görünen hayatımıza bir bakış açısı katmak için sorgulamaya davet ediyor. Uyanın insanlar!

Kendimizi merkezimizde hissettiğimiz, böylesine sevildiğimizde değerli gördüğümüz, bunun için mücadele edip yapılması gerekenleri yola koymak, önümüze katmak için çalıştığımız bu dönemde bütünün iyiliğini düşünüyor, bencil ve katı bir tavırdan sıyrılıp her fikre, her oyuna, her kurala, her uyanışa açık insancıl bir tavır sergiliyor muyuz? Kendi merkezimizi tutarken grubun (topluluğun) eşitliğini gözetiyor, çocuksu bir tavır yerine yetişkin konumundan hareket ediyor muyuz? Bütün bu ateş elementinin dramasına mesafelenip dışarıdan bakmayı, bir nefes alıp düşünmeyi, hareket ve kuralların yanına objektif düşünceyi koyabiliyor muyuz? Gözümüz açıkken bile yeniden ve yeniden uyanabiliyor ve ‘artık bu değil, bu’ diyebiliyor muyuz?

22 derece Kova’da gerçekleşen bu Dolunay için Sabianlar ne demişler bakalım.

Kocaman bir ayı oturmuş pençelerini sallıyor

Bu sembol kişinin daha az gelişmiş yönlerini mutlak bir şekilde iyileştirmesi ve kişisel olarak büyümesi için hayatın her işlevini yerine getirme yeteneğini ifade eder. Kendiyle ilgili keşiflerini ilerletip ayıklayabileceği envai çeşit kanal olacaktır, ama daha büyük bir gerçeğe yeterince katkıda bulunmadan önce kendine verilmiş armağanları sergileyip değerini göstermelidir. Ruhu işte bu mükemmelleştirmelerin kumaşıyla kendini tam bir şekilde dokur, oluşturur. Anahtar sözcük UYGUNLUK’tur. Olumlu kullanıldığında hakiki deneyimlere duyulan sürekli arzu ve kendi potansiyelini her ne pahasına olursa olsun büyütme isteğidir. Olumsuz olaraksa ilgiyi çekmek ve kendinde tutmak için gösterilen esrik bir çabadır.

Dr. Marc Edmund Jones, The Sabian Symbols in Astrology

Benim için bu Dolunay’a giriş Sabianlar (Mezopotamya’daki simyacı topluluk) ve Habeşistan’daki Saabiler (Güneş’e tapanlar) ile ilgili aydınlatıcı, uyandırıcı bilgiler getirdi. Hem kendi merkezimi görmeme (astrolog-birey) hem de içinde bulunduğum topluluğun gerçekliğine (astroloji-gökler) dair bir ışık tuttu. Şimdi size o aydınlanmanın heyecanıyla yazıyorum.

Umarım bu Dolunay sizlere de kendi grubunuz, ait olduğunu topluluğunuz içinde kendi merkezimizin de bilinciyle aydınlanmalar, uyanışlar getirir.

Venüs’ten sevgiyle…

KovaDolunaySoVeAslan