Kış Gündönümü ve Önümüzdeki Üç Aya Bakış

Kış mevsimi kutlu olsun.

Güneş 21 Aralık 2021 Salı saat 18.59’da Oğlak’a geçiyor, astrolojik takvime göre kuzey yarımkürede kış resmen başlıyor. Böylece yılın en uzun, en karanlık gecesine ulaşıyoruz. İyi geceler güzel uykular mı, verimli günler iyi çalışmalar mı?

Bir arkadaşım kışa girer girmez ‘yaşasın yaz geliyor’ der. Hayvanların uykuya yattığı, doğanın tohuma kaçtığı, her şeyin iyice içeri çekildiği, mevsimsel olarak soğuk ve ıslak bir iklimin habercisi bu geçişe bu kutlu ve neşeli tepki sanki başka bir telden çalıyor gibi gelebilir. Halbuki değil. Yılın en karanlık gecesinin ardından günler uzamaya, aydınlık artmaya, mevsimin rengi açılmaya başlar. Kutlanacak şey aslında budur. Tabii önce karanlık kış tüneline giriş ve o tünelin ucundaki küçük mum alevine doğru sabır, sebat, azimle ilkbahar ekinoksuna dek ilerleyiş. Tam bir Oğlak timsali.

Oğlak Dönemi

Her sene ilkbahar ekinoksuyla başlayan yeni astroloji yılı kış gündönümü ile son çeyreğine, kapanma fazına ulaşır. Koç dönemi, ham ve dürtüsel isteklerle yeniyi ateşlerken, Yengeç’teki duygusal köklenme dönemi, Terazi’deki sosyal ilişkiye girme evresi sonrası son mevsim geçişi Oğlak döneminde tema yerini toplumsallaşan bir yapıyla geri vermeye bırakır.

Mitolojisinde Oğlak arketipi hem bir dağ keçisi hem de oğlak-balık bir hayvan olarak resmedilir. Bunun anlamı hem toplumsal medeniyeti getiren hem de besleyen ve doğuran bir figür olmasıyla ilgilidir. Toprak elementinden öncü bir burç olan Oğlak dış dünyadaki yapılanmalar, sorumluluklar ve başarıları temsil eder. Bunları tek başına bir dağın zirvesine tırmanmak olarak yaşar. Her zorluk onun için güçlendirici bir unsur, zamanla üstesinden geleceği yeni bir sınavdır. Bu yolda yalnızdır, ama başarısının sonucu somut ve toplumsaldır. İç dünyasının gerektirdikleriyle irtibatta olmazsa katı, kuru, soğuk ve sadece meli malılara odaklı, bunları dışarıdan temin etmeye çalışan bir mizaç sergileyebilir. Kendine hakiki kaldığı sürece kendi için geçerli gerçek hedefleri belirleyip adım adım ilerleyebilir, merdivenleri tırmanıp zirveye çıkabilir.

İşte şimdi Oğlak dönemine girdiğimiz bu kış mevsimiyle beraber hepimizin haritasında yer alan Oğlak arketipi canlanıyor, form alıyor, kendimize hangi konularda gerçek hedefler koyup onlara dönük hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili temalar önümüze geliyor.

Kış Gündönümü Haritası

Bu sene ilkbahar ekinoksu haritasında seneye üç ayda bir her mevsim geçişinde bakacağımızın tespitini yapmıştık. Şimdi kışa girerken bir sonraki ilkbahara kadarki döneme dair temaları inceliyoruz.

Güneş 6. eve yerleşmiş durumda. Bu yaşam alanı sağlık, günlük iş rutinleri, hizmet alıp verdiklerimiz, alt veya yan kadrodaki iş arkadaşlarımız, meslektaşlarımızı ifade eder. Oğlak geçişiyle toplumsal faydaya dönük çalışma ve somut şeyler başarma meselesinin nerede olduğunu anlıyoruz.

Burada hemen Sabian sembollerinden yararlanalım. 0 derece Oğlak için geçerli Sabian sembolü der ki;

BİR KIZILDERİLİ ŞEF BİRARAYA GELMİŞ KABİLE TARAFINDAN TANINARAK İKTİDARINI İLAN EDİYOR

Anlaşılacağı üzere burada liderlikle, güçlü olmayla, saygı görmekle ilgili bir mesele söz konusudur. Mesele ne gerektiriyorsa onun için kolları sıvamaktan bahsedebiliriz, fakat bu kontrolle ilgili mücadeleleri getirebilir. Çevrenize güvenilir kararlar aldığınıza ve liderlik edebildiğinize dair kendinizi hatırlatmanız gerekebilir.

Her sene bu zamanlarda bu sembolün yeniden tetiklendiğini düşününce bu sene ise bu temanın liderlikten ziyade hizmet alıp verilen, sağlıkla ilgili alanlarda olması dikkat çekici. Yani günlük rutinlerimiz, sağlığımız ve meşguliyetlerimizle ilgili plan program yapıp onları kontrol altına almanın ayırdındayız. Odak meşguliyetlerimizde.

Güneş’in yöneticisi Satürn hala Kova’da ilerlerken alınacak sorumlulukların, yeninin inşasının takım ruhuyla, birlikte düşünerek mümkün olduğunun altını çiziyor. Öte yandan Uranüs çok keskin açıyla bu yapılanmaya meydan okuyor. Bu sene Şubat ve Haziran aylarında sert bir şekilde deneyimlediğimiz geçmiş gelecek çatışmasının bu sıkılıktaki üçüncü ve son fazı. Geçen bu iki dönemde neleri özgürleştirdik, neleri plan program altına aldık? Artık bunun ne olduğuna karar verip ilerleme zamanındayız.

Jüpiter de Kova’nın son derecelerinde, burçdışı olarak Güneş’e ılımlı açı yapıyor ve gerçekçi hedefler konarak bu elemeler ve yenilenmeler içinden sıkı sıkıya, demiri işletecek sistem ve çıraklık içinde çalışılırsa yeni ufukların, umut vaat eden bir geleceğin desteğinin de mümkün olduğunu haber veriyor. Hedef koymak şart.

Tanrı’nın Parmağı

Ve fakat Ay bu ikiliye Tanrı’nın parmağı diyeceğimiz karmik bir nitelikte uyumsuzluk sinyalleri gönderiyor. Evde, ailede, ihtiyaçlar ekseninde huzur ve güvenlik için şartlar zorlayıcı. Sürekli bir ayar gerekiyor. Eve, aileye güvenmeye, kendi kendimizi ve birbirimizi beslemeye ihtiyacımız var. İhtiyaçlar (beslenme, barınma, duygusal güvenlik) ağırlığını koyuyor. Haritanın yükseleni de Yengeç’teyken bu vurgu güçlü gibi görünse de hayaller ve gerçekler elele değil.

Venüs Oğlak’ta henüz gerilemeye başlamış Plüto’yla ay sonuna dek yakın temastayken para, ekonomi, değerler, ilişkiler, sevgiye dair bir yeniden değerlendirmede olduğumuzun altını çizip somut dönüştürmeler, arıtmalar, damıtmalar yapmamızın gerekliliğini hatırlatıyor. İhtiyaçlar, ev, aile bir tarafta, iş, para, ortaklıklar diğer tarafta. Gelgit çok ve geçerli. Sağlıklı olanın gerçekçi olmak, gerçekçi kalmak olmasıyla beraber, safi ‘yapılması gerekene’ değil, duygusal ve manevi olarak ‘ihtiyaç duyulana’ da alan açmak olduğunu unutmayalım. Neptün’ün birleştirici merhamet ve şefkatini tevekkülle evimize ve işimize de katalım.

Haritadaki destekleyici unsurlardan biri hedef odaklı fikirlerimizin çığır açıcı ve uyandırıcı nitelikler taşıyabileceği, böylece yeni değerler getirebilecek sürprizlerin somut projelere dönebilmesi. Bir diğeri ise anlam atfettiğimiz, inandığımız şeyler uğruna mücadele etme yakıtını içimizde bulurken geçmişin gömülü yaralarının bizim için öğretici ve şifalandırıcı nitelikler taşıyabileceği. Yeter ki geçmişin kalıplarına takılıp kalmayalım, her şeyi bizim gördüğümüz mutlakiyetten ibaret sanmayalım. Soralım, sorgulayalım. Cevabı şu anda bilmesek de sormaktan vazgeçmeyelim.

Ay’ın Sabian Sembolü

Kışa giriş derecesi 0 derece Oğlak Sabian sembolü (her sene olduğu gibi) nasıl bir dönemin başlangıcında olduğumuza ışık tutuyorsa haritanın 27 derece Yengeç’teki Ay’ı da bu üç aylık dönemin ihtiyaçlarını ifade etsin. Bakalım.

KIZILDERİLİ BİR KIZ ÜNİVERSİTELİ ERKEK ARKADAŞINI TOPLANMIŞ KABİLESİNE TAKDİM EDİYOR

Bu sembol birbirine yabancı olan, birbiriyle tanışmayan ya da birbirini keşfetmemiş kişiler veya durumlar arasındaki kopukluğu gidermek için kendinizi köprü görevi görme durumunda bulabileceğinizi ifade eder. Farklı dünyalardan insanların arasında bir geçit oluşturduğunuzda kendi hayatınıza ve diğerlerininkine kendi kültürünüze, etnik kimliğinize veya kendi görüşünüze yapışarak elde edemeyeceğiniz bir zenginlik katabilirsiniz. Bu şekilde her iki tarafı da derinlemesine anlayabilir, her iki taraftan da saygı görerek ortak kabulü sağlayabilirsiniz. İşte bu sizi bekleyen ödüllere ulaşabilmek için kalbinizi açmakla ilgilidir.

Ne dersiniz? Her anlamda kutuplaştığımız, kopmaya yüz tuttuğumuz, kollektif dinamikleri bırakın, ihtiyaçlar ve sorumluluklar ekseninde bile taraf seçmek durumunda kaldığımız bu zamanda anlamlı değil mi? Çünkü mesele ne ihtiyacı seçmek ne de sorumluluğu. Oğlak (işler) Yengeç (ihtiyaçlar) karşıtlığında bu ikisinin entegrasyonu ve köprüsü bizi kurtaracak olan.

Köprüleri kuralım, geçitleri açalım, hayatımızın sağlıklı sınırlarının liderliğine soyunalım, ihtiyaçlarımızın, yakın çevremizin, benliğimizin maneviyatına sığınıp beslenelim, besleyelim. Kışa böyle hoş geldin diyelim. Yaz nasılsa gelecek.

*Bu yazım 21 Aralık 2021’de diken.com.tr’de yayınlanmıştır.

Ankara’ya göre çıkarılmış Kış Gündönümü ve Oğlak geçişi haritası