Venüs Oğlak’ta Geriliyor| 19 Aralık 2021 – 29 Ocak 2022

Para ve ölçülebilir değerlerle ilgili ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Her sabah kurları kontrol etmek için ekranlara üşüşüyor, iniş çıkışları takip ediyoruz. Bu ülkemiz şartlarında çok keskin bir baskıyı getirse de kollektif olarak para ve değerlere bakışımızla ilgili bir yeniden değerlendirme zamanına giriyoruz.

19 Aralık Pazar günü Venüs Oğlak’ta gerilemeye başlayarak 29 Ocak’a kadar ters hareketini sürdürecek. Bu bir buçuk aylık gerileme döneminde, 18 Kasım – 19 Aralık arasında Venüs konularında neler yaşadıysak bunları tekrar masaya yatıracağız. 29 Ocak’ta Venüs tekrar ileriye döndüğünde ise bu gerilemede aldığımız kararların uygulamasını Mart başına kadar gerçekleştireceğiz.

Gezegen gerilemeleri temsil ettikleri konulara dair geriye çeken meselelere dönüp bakmamızı, acele etmeyip çözülmemişlere eğilmemizi, dış dünyadan içe dönmemizi, yavaşlamamızı, yeni şeylere atılmak yerine varolanlara odaklanmamızı ifade eder. Venüs söz konusu olduğunda da mesele para, değerler, özdeğer duygusu, sevgi, aşk, ilişkiler, güzellik, kadınlar, sanat, keyif alınanlar ekseninde gelişir.

O zaman bu yeniden değerlendirme zamanına girerken kendimize soralım.

Hayatımda değer verdiğim önceliklerim neler? Parayla ilişkimi tanımlasam ne derim? Nasıl ilişkiler içinde bulunmak beni değerli kılar, nasıl arkadaşlıklar oluşturmak hoşuma gider? Güzel dediğim şeyler ve buna değer dediklerim hangileri? Ya hayatta keyif aldıklarım? Bana özdeğer duygusu verenler?

İşte bu bir buçuk ay dönüp bu soruları kendimize, iç dünyamıza sorma, değerlerimizi sorgulayarak Ocak sonuna kadar demleme zamanı. Kendimizi değerli hissedemezsek, sevgi alışverişini beceremezsek, emeklerimizin ederini göremezsek, güzelliği ifade edemezsek bilelim ki bu sadece bunlara yeniden bakıp yeniden tanımlamak için geçerli bir süreç. Ve sonucu (eğer o olgun demlemeyi yaparsak) son derece somut olabilir. Oğlak söz konusuysa günün sonunda her şey elle tutulabilir.

Sekiz senede bir aynı yere dönen Venüs 2013 Aralık – 2014 Ocak arası yine şimdiki gibi Oğlak’ta gerilemiş, benzer meseleleri gündemimize getirmişti. Belki dönüp oraları yeniden düşünmeli.

Oğlak’ta gerilediği için ifade ettiği alanlar olan iş dünyası, görev ve sorumluluklar, kurumlar, ataerkil yapılar, hedefler ve sonuçlar, başarma ve üstesinden gelme temalı meseleleri düşünebiliriz.

Bu seneki gerilemenin sekiz sene öncesine göre çok daha yoğun bir teması var. Plüto. 11 Aralık’ta Venüs Plüto ilk kavuşumu yaptı. Şimdi gerileyerek 25 Aralık’ta tekrar tam açıya kavuşacak.

Bunun anlamı şu: Venüs konularında artık çürümüş, bitmiş, zehirli hale gelmiş neler varsa bunlara derinden bakıp artık bırakmak, başka bir diyara yollamak için bir değerlemeye gireceğiz. Arınma ve ardından güçlenme ancak bu bırakma ve hafiflemeyle mümkün. Ya da varolanı başka bir şeye çevirerek, dönüştürerek. 3 Mart’ta ise Venüs ve Plüto son kez kavuşarak bütün bu gerileme öncesi, sırası ve sonrasının bitiş gongunu çalacak.

2022’de kaynaklarımızın gerçekliğini değerlendirip sorgulayacağımız, varolana sahip çıkıp emanet olanları bırakmanın iyileştiriciliğini anlayacağımız dinamikler bizi beklerken tam da bunlara giriş nitelikli Venüs gerilemesiyle seneyi kapayıp yenisine adım atacağız.

O zaman şu soruyla bitirelim.

Hayatta başaramama korkum olmasaydı nasıl bir değer, sevgi, güzellik ve ilişki ile parlamayı seçerdim?

Bu yazıyı bitirince bana gelen mesajsa şu:

Herhalükarda sevgi kazanır.

Venüs Oğlak’ta 26 derece 29 dakikada gerilemeye başlıyor.