Sonbahar Ekinoksu ve Önümüzdeki Üç Aya Bakış – 22 Eylül 2021

Yaz bitti, mevsim sonbahar. Kimine huzur kimine hüzün.

Tam da bu geçişi desteklemek istermiş gibi İstanbul’da hava bulutlu ve serin. Belki de böylesi daha kolay. Yukarıda ne varsa aşağıda da o var.

Değişen iklim koşulları mevsimleri şaşırtmaya devam etse de bugün gece ve gündüz eşit. Zaman sonbahar ekinoksu, gökte Terazi dönemi. Hepsi astrolojik yarı yılın göstergesi.

Terazi Dönemi

22 Eylül 2021 Çarşamba gecesi İstanbul saatiyle 22.20’de Güneş’in Terazi’ye girmesiyle kuzey yarımkürede sonbahara resmen adım atıyoruz. İlkbahar ekinoksundaki ‘ben’ deme halinden şimdi karşı hatta geçip ‘sen’ deme zamanına giriyoruz. Önce sen, senin karşındaki ben ve ikimizin dengesi, ‘biz’.

Öncü nitelikli bir hava elementi olan Terazi rasyoneldir. Denge ve eşit ilişkiyi temsil eder. Aslında bu bir Terazi’nin hayatı boyunca öğrenip deneyimleyeceği şey de demektir. Stratejik akıl ve objektifliğini ilişki içinde kalarak, uzlaşarak, diplomasiyle paylaşarak ifade eder, eşit ilişkiyi bu eksenden sağlar. En azından buna çabalar. Ve fakat ideal bir dünyada yaşamadığımız için o denge ve eşitlik hep bozulur. Bir tahteravallinin iki tarafına oturan iki kişiyi düşünün. Farklı ağırlıklardaki insanların o tahteravalliyi nasıl bir uçtan öbür uca savurduğunu ya da bu iki oturağı tutan aksı sanki sabit bir bankmış gibi ortalamanın güçlüğünü hayal edin. İşte bir Terazi o aradaki aks gibidir. İki tarafı sürekli dengede, eşitlikte tutmaya çalışan bağlayıcı unsur. Hem kendi içinde hem de dış dünyada. Bağlayıcılık kilit.

Haliyle Terazi zamanları ilişkiler, ortaklıklar ama özellikle ilişkilerde denklik ve eşitlik gündeme oturur. Çaba bunun etrafındadır. Sosyalleşmeler artar. Adalet duygumuz yükselir. Elimizdekileri hakkaniyetli bir şekilde paylaşmak, eşit ilişki kurmak, diğerini kaale almak üzere yola devam ederiz. Gece ve gündüzün eşitlenmesi sanki ilişkisel boyutta da o eşitliğin çağrısını hayatımıza yansıtır. İlkbahar ekinoksu genç, taze, ham, taşkın bir enerji içerirken (ben zamanı) sonbahar ekinoksu olgun, dingin, dengeli, zarafet ve nezaket içeren bir salınımdadır sanki (biz zamanı).

Her sene bu dönemde haritamızdaki Terazi alanı tetiklenir. Alan aynı olsa da senenin sonbahar ekinoksu haritasıyla birlikte o dönemin gündemindeki konuları değişir.

Bu seneki ilkbahar ekinoksunda senenin temalarına her üç ayda bir değineceğimizden bahsetmiştik. Şimdi sonbahar aylarında bizleri neler bekliyor bakalım.

2021 Sonbahar Ekinoksu Haritası

Haritada hava elementi oldukça yoğun. Bunun anlamı rasyonel, objektif, zihin odaklı bir yapıda çalışan ilişkiler, iletişim, fikirler, eğitim gündemde demek. Bir yandan fikir alışverişi, diyalog, sosyalleşme babında akışkanlık getirebilir, öte yandan gerçekleştirmeler babında havada kalanlar olabilir. Hava cıva meselesi. Toprak elementinin getireceği gerçekçilik ve pratiklik dengesi düşük, ateş elementinin atılgan kaynağı yok değilse de az.

Yine de Güneş ve Mars Terazi’de kavuşumda ve 5. evde. Bu da vurgunun, isteklerin ve mücadelenin çocuklar, yaratıcılık, aşk, eğlence ve sahneyle ilgili yerde olduğunu gösteriyor. Hem çocukların yeniden yüzyüze eğitime dönmesi hem eğlence ve gösteri dünyasının (konser, tiyatro vs) yavaş yavaş hayata dönüşünün işareti. Kişisel hayatımızda çocuklarımıza ya da içimizdeki yaratıcı çocuğa odaklanarak dengeyi bulma zamanı. Belki yeni bir aşk, ilişki. Yükselenin İkizler olması da bu dönemin temasının ilköğretim, mahalle, kardeşler, kısa mesafeli yolculuklar, ikilikler, merak ve soru sorma eksenli bir yapıda olduğunu gösteriyor.

Yükselenin yöneticisi Merkür Terazi’de ayın 27’sinde gerilemeye hazırlanıyor. İletişim gezegeni Merkür hava elementi Terazi’de kendini rahat ifade etse de haritada Koç’taki Ay’a karşıt, Oğlak’taki Plüto’ya kare açıda. Bu da ihtiyaçlarla fikirlerin, duygularla zihnin iki karşı kutupta olduğunun göstergesi. Ve her ikisine de dış dünyadan gelen yaptırımların baskısı bir o kadar gerçek! Hepimiz duygusal olarak kendi yolumuza gitmek, kendi özgür irademizi ortaya koymakla karşılıklı diyaloga oturmanın, diplomasiyle masada olmanın çelişkisinde kalabiliriz. Atılmakla konuşmak arası gelgitler. Ve üstümüzde iş dünyasının, ataerkil yapının, varolan düzenin yoğun baskısını hissedebiliriz. Şimdiyle geleceğin terazisinde çıkışı ya bir krizde ya da bir dönüşüm ve arıtmada bulabiliriz.

Tepe noktasında Kova’daki Jüpiter oturuyor. Herkes için hukuk ve adaletin işlemesi gündemde. Yeni bir anayasa, demokratik bir inanç sistemi. Bu konu ülkeyi yönetenler içinde de kişisel hayatlarımızdaki patronlarımız için de geçerli. Kova’nın yöneticisi Satürn de 9. evde hukuk sisteminin, üniversitelerin yapılandırılıp yönetilmesi için gerekli kriterlerin oluşturulması, çalışılması ve devreye alınması için yerleşmiş durumda. Kişisel hayatlarımızda inançlarımızı, yüksek eğitim alanlarını mercek altına almamız söz konusu. Uzak diyarlar hala kısıtlı duruyor. Ve fakat Jüpiter de Satürn de diğer kollektif gezegenler gibi geriliyor. Hala değerlendirme zamanındayız. Harekete geçmek ya da somut sonuçlar görmek bu gezegenler ileri dönünce mümkün olabilir. Ekim ortası.

Güneş’in yöneticisi Venüs Akrep’te 6. evde ve Boğa’daki Uranüs’le karşıt açıda. Terazi’nin dengeyi sağlamak için dayanacağı değer (para, sevgi ve ilişki) sisteminin sağlık ve rutinler alanında derinlerden damıtılıp çıkarılması gerektiğinin habercisi. Çünkü karşısında Uranüs var. Uyandırma, özgürleşme, kopma, alan açma dinamiğiyle sürpriz dokunuşlar vaat ediyor. Hastalık sağlık alanlarına ayrılacak kaynaklar veya kaynaksızlıklarla ilgili gündemimiz olabilir. Hayatımızdan çıkıp giden ilişkiler, para pul meseleleri, beklenmedik maddi manevi sürprizler yaşanabilir. Sağlığımız tutunacak derin bir değer olabilir, yokluğu krizi getirebilir.

İyi haber şu; salgınla ilgili önemli dokunuşu olan Neptün bu haritada köşesel veya merkezde değil. Yine de İkizler Yay karşıtlığındaki yükselen alçalan aksına karesiyle eğitim sistemimize bir çözülme getirebilir. Özellikle yükselenin yöneticisi, iletişim ve temel bilgiler (ilköğretim) ile ilgili Merkür’ün 27 Eylül – 18 Ekim arası gerileyeceği ve Plüto’dan iki kere daha sert açı alacağı düşünülerek Kasım’ın ilk haftasına dek bu konunun ileri geri tartılması söz konusu olabilir.

Merkür’ün Sabian Sembolü

İstanbul’a göre oluşturulan ekinoks haritasında yükselen 13 derece İkizler, Ankara’ya göre ise 16 derece İkizler. Yoğun baskı altında ve gerileme arifesinde olan yükselen yöneticisi Merkür’ün Sabian sembollerindeki anlamına bakarak önümüzdeki üç aya dair bir de buradan imgeleme yapalım.

BİR SONBAHAR YAPRAĞININ GÖRÜNTÜSÜ BİR SEYYAHA YAŞAM VE ÖLÜMÜN GİZEMİNİ ANİDEN İFŞA EDİYOR

Bu sembol basit şeylerin içinden birçok insanın gördüğünden çok daha fazlasını görebilmeyi veya bunun gerekliliğini ifade eder. Sadece basit ‘Bir Sonbahar Yaprağı’ görmek yerine, ‘Seyyah’ yaşam döngüsünü, tohumun ağaca dönüştüğünü, yaprakların sonbahara evrildiğini vs gözlemler. İlk bakışta görünenin çok daha ötesinde görülecekler vardır. Bir dolu şey öğrenmiş ve hayatla ilgili öğreneceklerinizi artık geleneksel yöntemlerle edinmekten bıkmış olabilirsiniz. Aniden gelen bir içgörü yaşam ve süreçleriyle ilgili yepyeni bir ifşaya, uyanışa götürebilir. Başkalarının ıskaladığı şeyleri görerek, cevapları basit ve günlük hayatın içindeki şeylerde arayın. Hızla gelip geçebilirler, ama etrafınızdalar. İşaretleri arayın, etkileri çok derin olabilir.

Yeni bir geçişin kapıda olduğu bu dönemde huzurlu, dengeli, iç terazimizin rahat bir salınımda olduğu, dışarıya da aynı şekilde yansıdığı bir üç ay diliyorum.

Tutulmalarda görüşmek üzere.

Hoş geldin sonbahar.

*Bu yazım 22 Eylül 2021 tarihinde diken.com.tr’de yayınlanmıştır.

İstanbul’a göre sonbahar ekinoksu ve Terazi’ye giriş haritası